Båtplasser

Båtplasser

Ny pir «D» 2016. Fra land mellom naustene og ca. 150 meter ut i havna. Avstand til pir A og B er ca. 40 meter. Utriggere vil bli koblet på etter behov / etterspørsel. Ferdig utbygget vi denne pir gi ( 50 til 60 båtplasser. ) I begynnelsen blir det ca. 200 meter rett gjestekai.

Båtplasser selges /leies ut

  • 3 meters bredde kr. 61400. 1 stk. ledig
  • 3,5 meters plass kr. 70900. Ingen
  • 4 meters plass kr. 80400. Ingen
  • 5 meters plass kr. 95400. 1 stk ledig.
  • 6 meters plass kr. 110400 1 stk ledig

Pir D bygger: 2 meter plasser (kr.20000) klare til ca juni 2016, samme for: 2,5meter plasser (kr. 25000). Disse (små)båtplassene har en enklere konstruksjon, med ombordstigning fra en side. 5-6 m utriggere.

Ta kontakt tidlig om dette er av interesse. Plassene er tilgjenngelige fra 1 juni. 4 av de 16 er allerede solgt.

For nærmere informasjon kontakt:

Stokkøy Marina as v/Dagfinn Svenning (dagl. leder)
Mob: 456 64 599
E-post: dagfinn.svenning@online.no