Priser og betaling

Priser og betaling

Priser

Døgnpris inkl. strøm

kr 200,- inntil 9m
kr 300,- fra 9m til 12m
kr. 400,- over 12m

Dagbesøk

kr. 100,-

Bobilparkering ( 40 )

på nordsiden av havna kr 300,- pr døgn inkl. strøm. Dagparkering kr 100,-

Betaling

Hvis du ikke har kontanter

Konto: 4345.10.37278 om du ikke har kontanter.

Husk: Dato – navn – Mobil nr.

Betaling med mobil

Last ned Appen GOMARINA.NO. Der kan du lese informasjon om havna og området rundet. Betalig med mobil gjøres ved ankomst og for så mange dager du/dere måtte ønske. Strømuttak på plassen. Havnehuset kan brukes.

Betaling med kontanter

Dere som ikke har smarttelefon kan fortsatt legge betaling i konvolutt og legge den i betalingskasse ved / i Havnehuset.

Stokkøy Marina

Stokkøy Marina

Stokkøy Marina